Diensten

TUTUM Training & Advies

DIENSTEN


 

OTO-Cyclus


Onze diensten richten zich op alle onderdelen van de OTO-cyclus. Planvorming, Opleiden, Trainen, Oefenen en Evalueren dragen bij aan een goede voorbereiding op een crisis. Het helpt de sleutelfunctionarissen van de “crisisorganisatie” om kennis, routine en ervaring op te bouwen.


OPLEIDEN


 

 

 

 

Opleiden zorgt primair voor kennisoverdracht. Voordat je weet wat je moet doen is eerst verdieping en kennis nodig. Pas wanneer je kennis hebt opgedaan over crisismanagement en de rol die je daarbij uitvoert kun je vaardigheden gaan trainen.

 

In overleg kan bij elke training ook uitleg, kennisoverdracht, plaats vinden.

 

 

 

 

 

 

TRAINEN


 

Trainen is belangrijk om kennis om te zetten in vaardigheden. Om bekend te blijven met opgedane vaardigheden en speciefieke kennis van crisismanagement is het nodig om minimaal 1x per jaar trainen.  TUTUM ontwikkelt op basis van uw leerdoelen en uw eigen calamiteitenplan een training op maat. Een training is mogelijk voor een individueel team of voor meerdere teams tegelijk.  Voorbeelden van onze mogelijkheden zijn:

 

  • Taaktraining sleutelfunctionaris: Aan de hand van de taakkaarten van de sleutelfunctionaris worden individuele vaardigheden getraind. (Bijvoorbeeld het loggen en Plotten)
  • Tabletop of Scenariotraining: Met een ervaren trainer doorloopt u een specifiek scenario of crisistype. De deelnemers maken hierbij een verdiepingsslag in de eigen taken. Tijdens de training komen taken en verantwoordelijkheden aan bod en is er aandacht voor crisiscommunicatie. Op interactieve wijze worden de diverse fasen doorlopen van de crisis: Melding en alarmering, opschaling, optreden en afschaling.
  • Effectief vergaderen volgens de BOB structuur. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming, dit staat centraal op de agenda van het crisisoverleg. Tijdens deze training leert uw crisisteam aan de hand van een scenario kort en krachtig te vergaderen en tot een gedegen besluitvorming te komen.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompany training? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

PLANVORMING


 

De overheid voorziet u van richtlijnen en veiligheidsvoorschriften. Om goed beslagen ten ijs te komen heeft uw organisatie natuurlijk ook een eigen Calamiteitenplan.

 

Maar weet u zeker dat uw medewerkers deze plannen en richtlijnen kunnen vertalen naar praktische taken? Onze expertise is het maken van een praktische vertaling van beleid naar uit te voeren taken. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van taakkaarten of het uitwerken van een scenario.

 

TUTUM helpt u graag op weg bij:

  • Het ontwikkelen van een praktisch calamiteitenplan
  • aanscherpen van huidig Calamiteitenplan
  • Ontwikkelen van scenariokaarten
  • Ontwikkelen van Taakkaarten
  • Implementatie van planvorming en taakkaarten

 

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij planvorming? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

OEFENEN


 

Oefenen, learning by doing

Oefenen is het in praktijk brengen van kennis en vaardigheden. Onze ervaring is dat minimaal 1x per jaar trainen of oefenen van belang is om bekend te blijven met specifieke taken van een crisisfunctie

 

Denken en doen gaan altijd samen! Dit is de reden dat oefenen een groot leerrendement heeft voor de deelnemers. TUTUM organiseert op basis van uw eigen Calamiteitenplan een oefening op maat. Oefeningen zijn mogelijk voor individuele teams of met meerdere teams tegelijk.

 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden!

 

Wilt u echt de hectiek ervaren wat een calamiteit voor uw organisatie betekent? Wilt u weten of uw crisisplan de lading dekt? Dan kiest u voor een interactieve oefening. Daarmee wordt uw organisatie daadwerkelijk ondergedompeld in een realistische crisissituatie. Tijdens de oefening worden werkafspraken, communicatie en samenwerking lijfelijk ervaren door de deelnemers.

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om te oefenen. Dit kan “real life” met behulp van bijvoorbeeld LOTUS slachtoffers,  toneelspelers, een respons-cel en journalisten. Een andere methode is een interactieve "Table-Top" oefening . Hierbij wordt op interactieve wijze een crisisscenario gesimuleerd. De impact op uw organisatie wordt hierbij lijfelijk ervaren door de deelnemers. 

 

Tijdens een oefening wordt duidelijk hoe processen verlopen, welke knelpunten er zijn en wat de gevolgen zijn van bepaalde besluiten. Wanneer waarnemers worden ingezet volgt tijdens de nabespreking een gerichte terugkoppeling over het verloop, de procedures, wijze van leidinggeven, samenwerking, communicatie en besluitvorming. De leerpunten worden genoteerd en teruggekoppeld in een evaluatie rapport

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompany oefening? Neem dan contact met ons op.

NEEM CONTACT OP


Eikenhorst 6

1901ZS Castricum

06 - 39 80 80 88

KVK nummer: 57 16 12 67